Edward Paździorko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: produkcji (w tym BHP), zabezpieczenia produkcji, przeróbki mechanicznej węgla, inwestycji, odmetanowania, gospodarki metanem, optymalizacji procesów i jakości.
Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest również absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych m.in. przy występowaniu zagrożeń metanowych, tąpaniowych, pożarowych, wodnych, kierując dużymi zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego i kierującego bezpośrednio akcjami jako Kierownik Akcji.
Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: produkcji (w tym BHP), zabezpieczenia produkcji, przeróbki mechanicznej węgla, inwestycji, odmetanowania, gospodarki metanem, optymalizacji procesów i jakości.
Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest również absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych m.in. przy występowaniu zagrożeń metanowych, tąpaniowych, pożarowych, wodnych, kierując dużymi zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego i kierującego bezpośrednio akcjami jako Kierownik Akcji.

Omówienie wyników GK JSW za 3 kwartał i 9 miesięcy 2023 r.

30.11.2023 11:00
Edward Paździorko
Edward Paździorko
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.